logo6-klein

Ducator

Management ondersteuning in het onderwijs

ducator
Christine van der Pol

Mijn naam is Christine van der Pol en ik heb in 2015 Ducator opgericht.

Ducator is het Latijnse woord voor leider of gids.
Met een flinke rugzak vol ervaring op het gebied van onderwijs en opleidingen, ondersteun ik leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs.

Ik coach leerkrachten, teamleiders en (adjunct-)directieleden, waarbij mijn inhoudelijke kennis goed van pas komt. Zo ben ik niet alleen coach, maar ook een mentor, meedenker en ondersteuner.

Ik aanvaard ook opdrachten als interim-directeur. Als leidinggevende heb ik veel oog voor verbinding. Ik ben in staat rust en stabiliteit te scheppen in hectische situaties en heb daar ook plezier in. Mijn uitgangspunt is dat een leider authentiek en transparant is.
Een goede leidinggevende heeft respect voor medewerkers en is in staat om vanuit vertrouwen complexe veranderingsprocessen te implementeren.

Ik werk vanuit zingeving en maak gebruik van de krachten die in een team aanwezig zijn. 

Coach

Ik inspireer door op zoek te gaan naar kwaliteiten en mogelijkheden. Ik kan uitdagen, provoceren, naast je staan, een stukje meelopen, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Mijn coachingsstijl zet aan tot enthousiasme en creativiteit.

Ik help je om je grenzen te onderzoeken en te kijken hoever je durft gaan. Ik ben oprecht geïnteresseerd, heb het vermogen om oordeelloos te luisteren en om door te vragen bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.
Ik vertel niet wát je zou moeten doen, maar ik laat ontdekken wat je zou kúnnen doen. Ik laat zien dat je met mijn stijl prima kan confronteren en mensen in beweging kan krijgen. Als het moet ben ik directief, maar liever zet ik mijn ‘vrouwelijke’ kant in. Niet als maniertje, maar gewoon omdat ik vrouw bén en daaraan mijn kracht ontleen.

Carina

Directeur Basisschool

“Christine van der Pol verstaat de kunst om volkomen in afstemming te bespreken wat op dat moment nodig is voor jou als cliënt. Dat maakt dat je als cliënt voortdurend in verbinding bent met jezelf en woorden horende bij: reflectie, bewustwording volgende stappen, van jou zijn en authentiek gevoeld worden. 
Ik heb een bijzondere “reis naar binnen”  mogen meemaken. Dank daarvoor.”

Leerkracht 

“Ik heb geleerd puur naar mezelf te kijken, letterlijk en figuurlijk. Dat deed ik  niet vaak.  In de spiegel kijken is niet één van mijn meest favoriete bezigheden. Ik ben juist veel bezig met mezelf in mijn omgeving en de verwachtingen van anderen.
Ik heb geleerd om voor mij belangrijke waarden in te zetten. De  kracht te ervaren die daarvan uitgaat. Wat is belangrijk voor mij? Wat is geluk(t) in mijn werk en hoe wil ik verder?”

Mentor

Een mentor (begeleider) is een meer ervaren persoon die een minder ervaren persoon begeleidt. Met meer dan vijftien jaar ervaring als directeur op diverse type scholen in het (speciaal)basisonderwijs ben ik een geschikte mentor voor directeuren met minder ervaring. Als mentor werk ik met een directielid samen, zodat hij (of zij) van mijn ervaring gebruik kan maken.

Naast mentorschap ben ik ook inzetbaar als schaduwmanager.

In deze functie combineer ik mijn ervaring als coach met mijn ervaring als directeur. Ik ondersteun de manager bij zijn werkzaamheden en neem eventueel taken uit handen. Op deze manier wordt tijdelijk wat lucht gecreëerd. Op het juiste moment ingezet kan dit langdurige uitval of burn-out voorkomen. 

Schaduwmanagement kan ook worden ingezet als een leidinggevende na een langdurige ziekte of burn-out aan het re-integreren is.

IB

Intern Begeleider

“Als interim intern begeleider heb ik samengewerkt met Christine. Zij is doortastend en betrokken, heeft binnen zeer korte tijd de situatie geanalyseerd en weet de vinger op de zere plek te leggen. Tegelijkertijd heeft ze een groot emphatisch vermogen en benadert ze het team, de kinderen en de ouders, met veel respect. Daardoor hebben mensen snel vertrouwen in haar, krijgen energie en zijn bereid hun verantwoording op te pakken. “Verbindend leiderschap” is een kunst die Christine goed verstaat.”

teamleider

Teamleider

“Ik heb Christine leren kennen als mentor en later als interim directeur op Het Veldhuis. Tijdens mijn werk als teamleider wist Christine altijd vanuit een open houding op het juiste moment de juiste dingen te zeggen en te doen. Als echte teamplayer mobiliseert ze krachten en kwaliteiten binnen het team, prikkelt ze en weet ze mensen in een echte flow te brengen. Haar coachende begeleiding en puike kennis van zaken maken dat ze voor mij het verschil wist te maken. Voor mij voor altijd een belangrijk rolmodel.”

Directeur Ad Interim voor het (speciaal)basisonderwijs

Als directeur ad-interim ben ik in staat om mensen te motiveren, te inspireren en te verbinden.

Ik weet wat er van mij wordt verwacht als integraal verantwoordelijk directeur. Werkzaamheden, die horen bij het vak van een schoolleider, vind ik interessant en ik heb er geen enkele moeite mee om operationeel leiding te geven in afwachting van een definitieve directeur of schoolleider.

Mijn uitgangspunt is het kind. Ik zie het dan ook als mijn taak om eraan bij te dragen dat kinderen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is, ook in een periode dat er even geen vaste leiding is op een school.

voorzitter

Voorzitter bestuur

“Christine heeft op het Zonnewiel in een tijdelijke situatie (vervanging verlof) voor meer gezorgd dan alleen “vervanging” van de schoolleider op dat moment. Zij is in staat om goed overzicht te houden en vanuit dit overzicht mee te bewegen in wat er moet gebeuren. Daarbij pakt ze de menselijke maat en de zakelijke insteek samen. Dat is aangenaam en professioneel. Het heeft voor het Zonnewiel opgeleverd dat de organisatie ontwikkeling door kon lopen terwijl er ook op het huis werd gepast. Christine is inspirerend, eigenzinnig, professioneel en aangenaam. Een mooie combinatie. Ik zou Christine zeker aanraden. Rick de Rijk, voorzitter bestuur het Zonnewiel.”

leerkracht

Leerkracht

“Christine heeft een prettige en rustige benadering waarbij zij oog heeft voor de mensen aan wie zij leiding/begeleiding geeft. Ze is in staat om mensen binnen een organisatie met elkaar te verbinden op een prettige wijze.
Als directeur Ad interim heb ik haar als prettig ervaren. Ze weet een goede balans te geven aan directeur zijn maar is ook heel bewust van haar tijdelijke rol en legt een basis voor een doorgaande lijn die gecontinueerd kan worden na haar vertrek als interim. Ze gaat hierbij veranderingen niet uit de weg en is doortastend waar nodig. Door open en transparant te zijn naar een team ontstaat er een samenwerking die ik als zeer prettig heb ervaren.”

Opdrachtgevers:

logo6-klein

Ducator

KvK: 639 59 208

BTW: NL001166201B52
NL73KNAB 0765 9514 28

Dank voor het bericht.

U hoort zo snel mogelijk van me!

Vriendelijke groet,

Christine