Pact pakt thuiszitters aan

Pact pakt thuiszitters aan

Passend onderwijs moest het aantal thuiszitters terugdringen. Met meer dan 10.000 thuiszitters is deze doelstelling bij lange na niet gehaald. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen.

Het aantal thuiszitters is sinds de invoering van passend onderwijs gestegen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat het aantal leerlingen “waar iets mee aan de hand is” toeneemt, nu de verwijzing naar het speciaal(basis)onderwijs lastiger is geworden. Het wordt tijd dat er een goede oplossing komt voor dit verschrikkelijke probleem.

Passend onderwijs en thuiszitters

Geef een reactie

Sluit Menu

Dank voor het bericht.

U hoort zo snel mogelijk van me!

Vriendelijke groet,

Christine