Tip voor een bevlogen leerkracht

In het onderwijs maakt men zich al jaren zorgen over het ziekteverzuim. In vergelijking met andere bedrijfstakken is deze in het onderwijs het hoogst. Daarnaast is één op de acht leerkrachten van plan om een ander beroep te kiezen. Tel hier het lerarentekort bij op en we zien een rampzalige ontwikkeling, waar onze kinderen de […]

lees verder