Betrokkenheid verhogen door goed leiderschap

betrokkenheid vergroten door goed leiderschap

Als directeur ad interim vind ik het belangrijk de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Soms stuit ik daarbij op weerstand. Die weerstand duidt er meestal op dat de werknemers – vaak na veel wisselingen in het management – hun bevlogenheid zijn kwijtgeraakt.  Het is inmiddels mijn ervaring dat scholen die veel doen aan het […]

10 kenmerken van wantrouwen op de werkvloer

wantrouwen op de werkvloer

Als directeur ad interim kom ik soms terecht op een school waar teamleden elkaar en het management of bestuur niet vertrouwen. Het vreemde is dat de eerste indruk bijna altijd positief is, alhoewel er een gevoel overheerst dat iets niet klopt. Men is net iets té betrokken of de verhalen zijn net té rooskleurig, terwijl de werksfeer […]

Tip voor een bevlogen leerkracht

In het onderwijs maakt men zich al jaren zorgen over het ziekteverzuim. In vergelijking met andere bedrijfstakken is deze in het onderwijs het hoogst. Daarnaast is één op de acht leerkrachten van plan om een ander beroep te kiezen. Tel hier het lerarentekort bij op en we zien een rampzalige ontwikkeling, waar onze kinderen de […]

Zeven “verboden” die het werken in het onderwijs aantrekkelijk maken.

OESO en de PO-Raad waarschuwen voor een fors lerarentekort in het basisonderwijs dat kan oplopen tot 6000 tot 8000 leerkrachten over tien jaar. Dit komt door vergrijzing enerzijds en te weinig nieuwe pabostudenten anderzijds. (Nationale onderwijsgids – Jaaroverzicht 2016) Ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik vandaag de dag voor een carrière in het onderwijs zou […]

Veranderen, ver-anderen!

veranderen op hol geslagen

Vandaag had ik een gesprek met een bestuurder, die een veranderingsproces wil inzetten binnen zijn stichting. De motieven zijn prachtig. Het traject gaat over meer leiderschap en eigenaarschap bij de directie en bij de leerkrachten. De conclusie is dat er veel moet en mag gebeuren binnen zijn stichting. Dit is een traject dat er zeker […]

Wég met de SMART doelen!

Het werken met SMART doelen is wat mij betreft achterhaald. Voor wie het principe nog niet kent; het idee achter een SMART opgesteld doel is dat het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is. Om het nog een beetje interessant te maken voegt men tegenwoordig er nog een I van Inspirerend aan toe. Afgezien van het […]

Petje af voor de authentieke leider

“Als mens kan ik me je meevoelen, maar in mijn rol als directeur wil ik je erop wijzen dat…” Dit vervelende zinnetje heb ik vaak gebruikt in mijn gesprekken met medewerkers. Waarom eigenlijk? Voor een leider is het niet nodig om met petten en rollen te werken. Leiding geven is niet zo ingewikkeld. Tenminste, als je […]

Lieve onbekende

Toen ik de boekenkast aan het inrichten was viel een schriftje op de grond. Het was een schriftje dat mijn moeder had bijgehouden toen ze als leerkracht inviel op de meisjesschool van de Evangelische Broedergemeente. Het stamt uit 1949. Het voelde alsof mijn moeder mij wilde laten weten dat ze mijn besluit om terug te keren naar het onderwijs goedkeurde.

Leren van het leven

Gisteren was ik op de boekpresentatie “Wij de leraar” van Marcel van Herpen. Een lezing van Marcel ervaar ik altijd als zeer inspirerend omdat hij woorden geeft aan wat we intuïtief weten. Het gaat in het onderwijs niet om hoe een kind presteert op zijn toetsen. Het gaat om ‘het leven als uitgangspunt en het kind […]

Dank voor het bericht.

U hoort zo snel mogelijk van me!

Vriendelijke groet,

Christine