Tip voor een bevlogen leerkracht

In het onderwijs maakt men zich al jaren zorgen over het ziekteverzuim. In vergelijking met andere bedrijfstakken is deze in het onderwijs het hoogst. Daarnaast is één op de acht leerkrachten van plan om een ander beroep te kiezen. Tel hier het lerarentekort bij op en we zien een rampzalige ontwikkeling, waar onze kinderen de […]

lees verder

Zeven “verboden”, die het werken in het onderwijs aantrekkelijk maken.

OESO en de PO-Raad waarschuwen voor een fors lerarentekort in het basisonderwijs dat kan oplopen tot 6000 tot 8000 leerkrachten over tien jaar. Dit komt door vergrijzing enerzijds en te weinig nieuwe pabostudenten anderzijds. (Nationale onderwijsgids – Jaaroverzicht 2016) Ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik vandaag de dag voor een carrière in het onderwijs zou […]

lees verder
veranderen op hol geslagen

Veranderen, ver-anderen!

Vandaag had ik een gesprek met een bestuurder, die een veranderingsproces wil inzetten binnen zijn stichting. De motieven zijn prachtig. Het traject gaat over meer leiderschap en eigenaarschap bij de directie en bij de leerkrachten. De conclusie is dat er veel moet en mag gebeuren binnen zijn stichting. Dit is een traject dat er zeker […]

lees verder

Petje af voor de authentieke leider

“Als mens kan ik me je meevoelen, maar in mijn rol als directeur wil ik je erop wijzen dat…” Dit vervelende zinnetje heb ik vaak gebruikt in mijn gesprekken met medewerkers. Waarom eigenlijk? Voor een leider is het niet nodig om met petten en rollen te werken. Leiding geven is niet zo ingewikkeld. Tenminste, als je […]

lees verder

Lieve onbekende

Toen ik de boekenkast aan het inrichten was viel een schriftje op de grond. Het was een schriftje dat mijn moeder had bijgehouden toen ze als leerkracht inviel op de meisjesschool van de Evangelische Broedergemeente. Het stamt uit 1949. Het voelde alsof mijn moeder mij wilde laten weten dat ze mijn besluit om terug te keren naar het onderwijs goedkeurde.

lees verder

Leren van het leven

Gisteren was ik op de boekpresentatie “Wij de leraar” van Marcel van Herpen. Een lezing van Marcel ervaar ik altijd als zeer inspirerend omdat hij woorden geeft aan wat we intuïtief weten. Het gaat in het onderwijs niet om hoe een kind presteert op zijn toetsen. Het gaat om ‘het leven als uitgangspunt en het kind […]

lees verder

Pact pakt thuiszitters aan

Passend onderwijs moest het aantal thuiszitters terugdringen. Met meer dan 10.000 thuiszitters is deze doelstelling bij lange na niet gehaald. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te […]

lees verder

Vernieuwd toezicht

Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen.De kern van het vernieuwd toezicht is dat de zorg voor kwaliteit nog meer dan voorheen bij de school en bij het bestuur ligt. De inspectie voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Daarbij kijkt de inspectie onder meer naar onderwijsresultaten, financiën en de tevredenheid van […]

lees verder