DSC02305 (Medium)

 

Coaching

Ik inspireer door op zoek te gaan naar kwaliteiten en mogelijkheden. Ik kan uitdagen, provoceren, naast je staan, een stukje meelopen, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen.

Mijn coachingsstijl zet aan tot enthousiasme en creativiteit. Mensen zijn bereid om hun grenzen te onderzoeken en te kijken hoever ze durven gaan. Ik ben oprecht geïnteresseerd, heb het vermogen om oordeelloos te luisteren en om door te vragen bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden. Ik vertel niet wát je zou moeten doen, maar ik laat ontdekken wat je zou kúnnen doen.

Ik heb mij gespecialiseerd in het coachen van leidinggevenden in het onderwijs. Ik laat zien dat je met mijn stijl prima kan confronteren en mensen in beweging kan krijgen. Als het moet ben ik directief, maar liever zet ik mijn 'vrouwelijke' kant in. Niet als maniertje, maar gewoon omdat ik vrouw bén en daaraan mijn kracht ontleen.

Mentoring

Een mentor (begeleider) is een meer ervaren persoon die een minder ervaren persoon begeleidt. Met 14 jaar ervaring als directeur op diverse type scholen in het (speciale)basisonderwijs ben ik een geschikte mentor voor directeuren met minder ervaring. Als mentor werk ik met een directielid samen, zodat hij (of zij) van mijn ervaring gebruik kan maken.

Schaduw management

Als een manager dreigt af te knappen op een grote hoeveelheid werk, kan ik fungeren als schaduwmanager. In deze functie combineer ik mijn ervaring als coach met mijn ervaring als directeur. Ik ondersteun de manager bij zijn werkzaamheden en neem eventueel taken uit handen. Op deze manier wordt tijdelijk wat lucht gecreëerd. Op het juiste moment ingezet kan dit langdurige uitval of burn-out voorkomen.

Schaduwmanagement kan ook worden ingezet als een leidinggevende na een langdurige ziekte of burn-out aan het re-integreren is. Zo kan opnieuw uitval voorkomen worden.

Interim-directie

Als directeur ad-interim ben ik in staat om mensen te motiveren, te inspireren en te verbinden. Ik weet wat er van mij wordt verwacht als integraal verantwoordelijk directeur. Werkzaamheden, die horen bij het vak van een schoolleider, vind ik interessant en heb ik er geen enkele moeite mee om operationeel leiding te geven in afwachting van een definitieve directeur of schoolleider. 

Mijn uitgangspunt is altijd het kind. Ik zie het dan ook als mijn taak om er zorg voor te dragen dat kinderen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is, ook in een periode dat er even geen vaste leiding is op een school. 

Mobiliteitstraining (individueel of in groepen)

Ik train en begeleid mensen die te maken hebben met (verplichte) mobiliteit om de verandering met vertrouwen tegemoet te zien. 

Meer informatie